Regulamin

1. Pokój wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
3. Odbiór kluczy i opłata za pobyt dokonywane są w recepcji.
4. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
6. Przez cały czas pobytu w Willi dzieci poniżej 14 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
7. W Willi obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
8. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
9. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
– wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
– obiekt dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości złagodzić wszelkie niedogodności.
10. Willa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy materialnych.
11. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
12. Gość powinien zawiadomić pracownika Willi o wystąpieniu szkody w wynajmowanym pokoju lub na terenie Willi niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
13. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z jego winy lub winy odwiedzającego go gościa.
14. Jeśli Gość pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zakłóca spokój innych Gości lub funkcjonowanie Willi, może zostać z niej usunięty.
15. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy
16. Po zakończonym pobycie każdy pokój podlega sprawdzeniu przez pracownika recepcji w obecności Gościa obiektu. Celem wykluczenia ewentualnych szkód.
17. W przypadku odwołania rezerwacji zaliczka w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu przepada w całości.
18. Jeżeli Gość nie dojedzie w dniu rozpoczęcia rezerwacji dalszy pobyt zostanie anulowany, a zaliczka nie zostaje zwrócona.
19. Zwierzęta nie są akceptowane.
20. Zabrania się palenia tytoniu na terenie całej Willi.
21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
22. Przedmioty osobiste pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą wysłane na adres wskazany przez Gości. W przypadku nie otrzymania takiej informacji przedmioty będą przechowywane przez 2 miesiąc.